Facebook

Sözlük

boom

verb

Türkçe'si geliştirmek,hızla büyümek
Tür verb
Örnek Cümle
The evidence suggests that the boom in the home computers, which has been helping the industry’s growth for the last two years, may be slowing down.
Kanıtlar, son iki yıldır sanayiinin büyümesini sağlayan ev bilgisayarlarındaki patlamanın durulmakta olabileceğini gösteriyor.

noun

Türkçe'si artış, patlama
Tür noun
Örnek Cümle
The evidence suggests that the boom in the home computers, which has been helping the industry’s growth for the last two years, may be slowing down.
Kanıtlar, son iki yıldır sanayiinin büyümesini sağlayan ev bilgisayarlarındaki patlamanın durulmakta olabileceğini gösteriyor.