Facebook

Sözlük

boring

adjective

Türkçe'si sıkıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
You either pay everyone the same rate or pay people more for doing boring work.
Ya herkese aynı ücreti ödersiniz ya da sıkıcı iş yapan kimselere daha çok ödeme yaparsınız.