Facebook

Sözlük

break-up

noun

Türkçe'si parçalanma
Tür noun
Örnek Cümle
The break-up of the Roman Empire led to the decline of banking together with commerce, but in the twelfth century banking began to revive.
Roma İmparatorluğu’nun parçalanması, ticaretle birlikte bankacılığın da çökmesine yol açmıştır;ancak on ikinci yüzyılda bankacılık yeniden canlanmaya başlamıştır.