Facebook

Sözlük

breast

noun

Türkçe'si göğüs
Tür noun
Örnek Cümle
Surgery, chemotherapy, radiotherapy and biological treatment are some of the methods used for the treatment of breast cancer.
Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve biyolojik tedavi, meme kanseri tedavisi için kullanılan metotlardan bazılarıdır.