Facebook

Sözlük

bridge

verb

Türkçe'si boşluğu doldurmak
Tür verb
Örnek Cümle
Historically, geographically, and economically, Finland is a bridge between East and West, linking Western Europe and the former states of the Soviet Union.
Tarihî, coğrafi ve ekonomik olarak Finlandiya, Doğuve Batı arasında bir köprü olup, Batı Avrupa ve eski Sovyetler Birliği devletlerini birbirine bağlar.

noun

Türkçe'si köprü
Tür noun
Örnek Cümle
The type of bridge needed for cars and trucks is fundamentally different from that needed for railways.
Otomobiller ve kamyonlar için gerekli olan köprü türü, demir yolları için gerekli olandan esas itibariyle farklıdır.