Facebook

Sözlük

bridge

verb

Türkçe'si boşluğu doldurmak
Tür verb
Örnek Cümle
The type of bridge needed for cars and trucks is fundamentally different from that needed for railways.
Otomobiller ve kamyonlar için gerekli olan köprü türü, demir yolları için gerekli olandan esas itibariyle farklıdır.

noun

Türkçe'si köprü
Tür noun
Örnek Cümle
Though the Balkan Peninsula has no important agricultural or industrial resources, it has been the scene of many conflicts because it is a part of the land bridge between Europe and Asia.
Balkan Yarımadası, önemli tarım veya sanayi kaynaklarına sahip olmamasına rağmen, Avrupa ile Asya arasındaki kara köprüsünün bir parçası olması nedeniyle pek çok çatışmaya sahne olmuştur.