Facebook

Sözlük

brief

adjective

Türkçe'si kısa, öz
Tür adjective
Örnek Cümle
It is only possible to give a brief outline of the subject here.
Burada konunun ancak kısaca ana hatları verilebilir.

verb

Türkçe'si özetlemek
Tür verb
Örnek Cümle
It is only possible to give a brief outline of the subject here.
Burada konunun ancak kısaca ana hatları verilebilir.

noun

Türkçe'si özet
Tür noun
Örnek Cümle
Methane has a large effect for a brief period, whereas carbon dioxide has a small effect for a long period.
Metanın kısa süreliğine büyük bir etkisi vardır, oysa ki karbondioksitin uzun süreliğine küçük bir etkisi vardır.