Facebook

Sözlük

budget

adjective

Türkçe'si ucuz
Tür adjective
Örnek Cümle
Like President Carter before him, Reagan discovered by the end of his first year as President that eliminating or even substantially reducing the budget deficit was exceedingly difficult.
Kendinden önceki başkan Carter gibi, bütçe açığını ortadan kaldırmanın, hatta önemli ölçüde azaltmanın bile çok zor olduğunu başkanlığının ilk yılının sonunda anladı.

verb

Türkçe'si bütçelendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Borrowing is resorted in order to provide funds for financing a current budget deficit.
Mevcut bütçe açığı finansmanına fon sağlamak için borç alma işlemine başvurulur.

noun

Türkçe'si bütçe
Tür noun
Örnek Cümle
Like President Carter before him, Reagan discovered by the end of his first year as President that eliminating or even substantially reducing the budget deficit was exceedingly difficult.
Kendinden önceki başkan Carter gibi, bütçe açığını ortadan kaldırmanın, hatta önemli ölçüde azaltmanın bile çok zor olduğunu başkanlığının ilk yılının sonunda anladı.