Facebook

Sözlük

budget

adjective

Türkçe'si ucuz
Tür adjective
Örnek Cümle
Angry Portuguese took to the streets against a decision taken by their new centre-right prime minister to revise the current budget by cutting public spending and raising VAT.
Öfkeli Portekizliler, yeni merkez sağ başbakanları tarafından kamu harcamalarını keserek ve KDV'yi artırarak mevcut bütçeyi yeniden gözden geçirme kararına karşı sokaklara döküldü.

verb

Türkçe'si bütçelendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Like President Carter before him, Reagan discovered by the end of his first year as President that eliminating or even substantially reducing the budget deficit was exceedingly difficult.
Kendinden önceki başkan Carter gibi, bütçe açığını ortadan kaldırmanın, hatta önemli ölçüde azaltmanın bile çok zor olduğunu başkanlığının ilk yılının sonunda anladı.

noun

Türkçe'si bütçe
Tür noun
Örnek Cümle
Like President Carter before him, Reagan discovered by the end of his first year as President that eliminating or even substantially reducing the budget deficit was exceedingly difficult.
Kendinden önceki başkan Carter gibi, bütçe açığını ortadan kaldırmanın, hatta önemli ölçüde azaltmanın bile çok zor olduğunu başkanlığının ilk yılının sonunda anladı.