Facebook

Sözlük

burden

verb

Türkçe'si yüklemek; zahmet vermek
Tür verb
Örnek Cümle
Some people are of the opinion that privatization should be first implemented in the areas which area big burden on the budget.
Bazıları, özelleştirmenin öncelikle bütçeye büyük bir yük olan alanlarda uygulanması gerektiği görüşündedir.

noun

Türkçe'si yük; zahmet
Tür noun
Örnek Cümle
Some people are of the opinion that privatization should be first implemented in the areas which area big burden on the budget.
Bazıları, özelleştirmenin öncelikle bütçeye büyük bir yük olan alanlarda uygulanması gerektiği görüşündedir.