Facebook

Sözlük

by air

prepositional phrase

Türkçe'si hava yoluyla
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
However, some climatic changes are caused by air pollution and these changes may increase.
Ancak kimi iklim değişiklikleri hava kirlenmesin­den ileri gelir ve bu değişiklikler artabilir.