Facebook

Sözlük

by this time

adverb

Türkçe'si bu zamana kadar
Tür adverb
Örnek Cümle
My friend will have been working in a factory exactly five years by this time next year.
Gelecek yıl bu zaman arkadaşım bir fabrikada tam beş yıldır çalışıyor olacak.