Facebook

Sözlük

call

verb

Türkçe'si çağırmak; adlandırmak, çağırılmak; (telefonla) aramak
Tür verb
Örnek Cümle
Not until the beginning of the seventeenth centurydid anyone think of combining drama and music, and thus inventing the new art we call opera today.
On yedinci yüzyılın başına kadar hiç kimse tiyatro ile müziği birleştirmeyi ve böylece bugün opera dediğimiz yeni sanatı keşfetmeyi düşünmemişti.

noun

Türkçe'si arama, talep
Tür noun
Örnek Cümle
I was going to call you, but I didn't have your telephone number.
Size telefon edecektim fakat telefon numaranız yoktu.