Facebook

Sözlük

call

verb

Türkçe'si çağırmak; adlandırmak, çağırılmak; (telefonla) aramak
Tür verb
Örnek Cümle
Today, in what many people call the advanced industrialized countries, only 2 or 3% of the population earn their living from agriculture.
Günümüzde, pek çok insanın ileri düzeyde sanayileşmiş ülkeler olarak adlandırdığı ülkelerde, nüfusun sadece % 2’si veya 3’ü geçimlerini tarımdan sağlamaktadır.

noun

Türkçe'si arama, talep
Tür noun
Örnek Cümle
If any of your clients call when you're out, when shall I tell them you'll be back?
Sen dışarıdayken müşterilerinden arayan olursa, onlara ne zaman döneceğini söyleyeyim?