Facebook

Sözlük

campaign

verb

Türkçe'si kampanya düzenlemek
Tür verb
Örnek Cümle
Those who received government jobs were grateful and were expected to campaign vigorously for Democrats on election day.
Hükumet işlerinde çalışanlar, minnettardı ve seçim gününde demokratlar için dinamik bir şekilde kampanya yapmaları bekleniyordu.

noun

Türkçe'si kampanya; (askeri) sefer
Tür noun
Örnek Cümle
The sales campaign was so successful that the profits for the year nearly doubled.
Satış kampanyası o kadar başarılıydı ki yıllık kâr neredeyse iki katına çıktı.