Facebook

Sözlük

can

verb

Türkçe'si konserve yapmak
Tür verb
Örnek Cümle
Articles which have been bought during the sale can not be exchanged.
İndirimli satışlar sırasında alınan eşyalar değiştirilemez.

noun

Türkçe'si metal kutu
Tür noun
Örnek Cümle
Contrary to what people think, staying in bed for more than 1 or 2 days can make back pain worse.
İnsanların düşündüğünün aksine 1 yada 2 günden fazla yatakta kalmak bel ağrısını kötüleştirebilir.

modal

Türkçe'si - e bilmek
Tür modal
Örnek Cümle
Sustainable development is a key concept that needs to be analysed and debated before it can be implemented by the underdeveloped countries in the world.
Sürdürülebilir gelişme, dünyadaki az gelişmiş ülkelerce uygulanmadan önce, irdelenmesi ve tartışılması gereken bir kavramdır .