Facebook

Sözlük

capacity

noun

Türkçe'si kapasite,hacim
Tür noun
Örnek Cümle
The leadership is defined as the capacity of an individual to carry out or lead other individuals or organizations with an aim of achieving certain goals.
Liderlik, bir bireyin diğer bireyleri ya da organizasyonları belli amaçları başarmak amacıyla yürütme ve yönetme becerisi olarak tanımlanmaktadır.

Alternatif öneriler:

capice cap