Facebook

Sözlük

capacity

noun

Türkçe'si kapasite,hacim
Tür noun
Örnek Cümle
It is obvious that in the design of space shuttle, the heat capacity of the substance forming the surface on which the rays will fall is of vital importance.
Bir uzay mekiğinin tasarımında, üzerine ışınların düşeceği yüzeyi oluşturan maddenin ısı kapasitesinin hayati önem taşıdığı açıktır.

Alternatif öneriler:

capice cap