Facebook

Sözlük

capital

adjective

Türkçe'si ana,büyük
Tür adjective
Örnek Cümle
Before a city plan was adopted in 1889, Sao Paulo looked more like a capital city of colonial times.
1889'da bir şehir planı benimsenmeden önce, Sao Paulo daha çok sömürge döneminin bir başkenti gibi görünüyordu.

noun

Türkçe'si başkent; sermaye; büyük harf
Tür noun
Örnek Cümle
Everybody knows that Ankara is the capital of Turkey.
Herkes Ankara’nın Türkiye’nin başkenti olduğunu bilir.