Facebook

Sözlük

carry on

phrasal verb

Türkçe'si devam etmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Normally independent nations recognize one another and carry on relationships through diplomatic channels.
Normal olarak bağımsız ülkeler birbirlerini tanımakta ve ilişkilerini diplomatik kanallarla sürdürmektedirler.