Facebook

Sözlük

case

noun

Türkçe'si durum, vaka; dava
Tür noun
Örnek Cümle
The case must be heard in private to decide his punishment.
Onun cezasını kararlaştırmak için duruşma gizli oturumda yapılmalıdır.