Facebook

Sözlük

cause

verb

Türkçe'si sebep olmak, neden olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Although the solar wind produces beautiful auroras, it can also cause a variety of undesirable consequences.
Güneş rüzgarı güzel ışıklar üretmesine rağmen çeşitli istenmeyen sonuçlara da sebep olabilir.

noun

Türkçe'si sebep, neden
Tür noun
Örnek Cümle
Although the solar wind produces beautiful auroras, it can also cause a variety of undesirable consequences.
Güneş rüzgarı güzel ışıklar üretmesine rağmen çeşitli istenmeyen sonuçlara da sebep olabilir.