Facebook

Sözlük

cause

verb

Türkçe'si sebep olmak, neden olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Normally harmless foods might cause numerous side effects in a pregnant woman.
Normalde zararsız olan gıdalar, hamile bir kadında birçok yan etkiye sebep olabilir.

noun

Türkçe'si sebep, neden
Tür noun
Örnek Cümle
In the wake of the modern day society, some factors have become not only detrimental to the health of the mankind but in the near future it can be the primary cause for the extinction of the human civilization.
Modern toplumun ardından, bazı faktörler sadece insanoğlunun sağlığına zararlı değil aynı zamanda insan medeniyetinin yakın zamanda yok olmasında ana sebep olabilir.