Facebook

Sözlük

cell

noun

Türkçe'si hücre
Tür noun
Örnek Cümle
This is not the case with the study of cell structure, which is comparatively new.
Görece yeni olan hücre yapısı incelemesinde durum böyle değildir.