Facebook

Sözlük

central

adjective

Türkçe'si merkezi; önemli
Tür adjective
Örnek Cümle
Most of the iron reservoirs of the country are concentrated in central Anatolia.
Ülkenin demir yataklarının çoğu Orta Anadolu'da toplanmıştır.

Alternatif öneriler:

centper cent