Facebook

Sözlük

centre

verb

Türkçe'si merkeze koymak
Tür verb
Örnek Cümle
The centre of gravity of Turkey's economic and commercial ties has started shifting to the West.
Türkiye'nin ekonomik ve ticari bağlarının ağırlık merkezi Batı'ya kaymaya başladı.

noun

Türkçe'si merkez
Tür noun
Örnek Cümle
The market for these goods is in the centre of the town.
Bu malların pazarı şehrin merkezindedir.