Facebook

Sözlük

centre

verb

Türkçe'si merkeze koymak
Tür verb
Örnek Cümle
The desert city of Timbuktu was once a commercial centre where slaves, gold and salt were traded.
Çöl şehri Timbuktu, bir zamanlar köle, altın ve tuzun alınıp satıldığı bir ticaret merkeziydi.

noun

Türkçe'si merkez
Tür noun
Örnek Cümle
The market for these goods is in the centre of the town.
Bu malların pazarı şehrin merkezindedir.