Facebook

Sözlük

century

noun

Türkçe'si yüzyıl,asır
Tür noun
Örnek Cümle
Scientists estimated that, since the late 19th century there was a real increase in the global surface temperature.
Bilim adamları 19. yüzyılın sonlarından beri küresel yüzey ısınmasında gerçek bir artış olduğunu tahmin ediyorlardı.

Alternatif öneriler:

mid-centuryquarter-century