Facebook

Sözlük

certain

adjective

Türkçe'si belirli, bazı; kesin, emin
Tür adjective
Örnek Cümle
Although the impact of television on adults is not clear-cut, it is certain that television plays an important part in behaviour formation in children.
Televizyonun yetişkinler üzerindeki etkisi net olmasada , çocukların davranış oluşumunda önemli bir rol oynadığı kesindir.