Facebook

Sözlük

certainly

adverb

Türkçe'si elbette,kesinlikle
Tür adverb
Örnek Cümle
When we ask what the past means, it certainly means different things to different people.
Geçmişin ne anlama geldiğini sorguladığımızda, şüphesiz farklı insanlara farklı şeyler ifade eder.