Facebook

Sözlük

charge

verb

Türkçe'si suçlamak; ücretlendirmek; şarj etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Magazine advertising charges are based, to a very great extent, on a magazine’s circulation guarantee, the larger the guarantee, the higher the charge per ad.
Dergi reklam ücretleri, çok büyük ölçüde, derginin tiraj güvencesine dayanır; güvence ne kadar büyükse reklam başına ücret de o kadar yüksektir.

noun

Türkçe'si ücret; şarj; görev; suçlama
Tür noun