Facebook

Sözlük

chemical

adjective

Türkçe'si kimyasal
Tür adjective
Örnek Cümle
Meteorites provide the best available data about the chemical and physical processes that occurred during the first few million years of our solar system’s history.
Gök taşları, güneş sistemimizin tarihinin ilk birkaç milyon yılında meydana gelmiş olan kimyasal ve fiziksel süreçler hakkında mevcut en iyi verileri sağlar.

noun

Türkçe'si kimyasal madde
Tür noun
Örnek Cümle
In the course of any chemical reaction, including the metabolic reactions of a cell, chemical bonds break, and new and different bonds may form.
Hücrenin metabolik tepkimeleri de dahil, herhangi bir kimyasal tepkime sürecinde, kimyasal bağlar kırılır ve yeni ve farklı bağlar oluşabilir.