Facebook

Sözlük

chemical

adjective

Türkçe'si kimyasal
Tür adjective
Örnek Cümle
Careful measurements have shown that both the chemical structure and the amount of DNA in similar kinds of cells remain the same from generation to generation.
Dikkatli ölçümler, benzer tür hücrelerde DNA'nırı hem kimyasal yapısının hem de miktarının kuşaktan kuşağa aynı kaldığını göstermektedir.

noun

Türkçe'si kimyasal madde
Tür noun
Örnek Cümle
In the course of any chemical reaction, including the metabolic reactions of a cell, chemical bonds break, and new and different bonds may form.
Hücrenin metabolik tepkimeleri de dahil, herhangi bir kimyasal tepkime sürecinde, kimyasal bağlar kırılır ve yeni ve farklı bağlar oluşabilir.