Facebook

Sözlük

civil

adjective

Türkçe'si sivil,medeni
Tür adjective
Örnek Cümle
As one may remember, the Japanese civil code, just like the education system, was basically adopted from that of the French.
Hatırlanacağı gibi, Japon medeni kanunu, tıpkı eğitim sistemi gibi temel olarak Fransızlardan alınmıştır.

Alternatif öneriler:

civil rightcivil war