Facebook

Sözlük

classical

adjective

Türkçe'si klasik
Tür adjective
Örnek Cümle
The plots of classical Greek tragedies were based on legends with which audiences were more or less familiar.
Klasik Yunan tragedyalarının konuları, seyircilerin az çok aşina oldukları efsanelere dayanıyordu.