Facebook

Sözlük

close to

prepositional phrase

Türkçe'si -e yakın
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Although Leibniz lived 250 years before the invention of the computer programme, he came very close to the modern idea of algorithmic information.
Leibniz, bilgisayar programının icadından 250 yıl önce yaşamış olmasına rağmen, modern algoritmik bilgi düşüncesine çok yaklaşmıştı.