Facebook

Sözlük

closed

adjective

Türkçe'si kapalı
Tür adjective
Örnek Cümle
In 1992, the fishing industry closed because the cod was at the point of extinction.
1992'de balıkçılık endüstrisi kapandı çünkü morina balığının nesli tüketmek üzereydi.