Facebook

Sözlük

closely

adverb

Türkçe'si yakından
Tür adverb
Örnek Cümle
The study compared two closely matched groups.
İnceleme, yakından ilişkili iki kümeyi karşılaştırmıştır.