Facebook

Sözlük

cold-adapted

adjective

Türkçe'si soğuk uyumlu
Tür adjective