Facebook

Sözlük

collapse

verb

Türkçe'si çökmek
Tür verb
Örnek Cümle
According to some economists, one of the reasonsfor the collapse of the communist economic systemis that too little was produced at too high a cost.
Bazı iktisatçılara göre, komünist ekonomik sistemin çöküş nedenlerinden biri, çok yüksek maliyetle çok az üretim yapmış olmasıdır.

noun

Türkçe'si çökme
Tür noun
Örnek Cümle
According to some economists, one of the reasonsfor the collapse of the communist economic systemis that too little was produced at too high a cost.
Bazı iktisatçılara göre, komünist ekonomik sistemin çöküş nedenlerinden biri, çok yüksek maliyetle çok az üretim yapmış olmasıdır.