Facebook

Sözlük

combustion

noun

Türkçe'si yanma
Tür noun
Örnek Cümle
The use of higher octave fuels in internal combustion engines should result in improved performance.
İçten yanmalı motorlarda yüksek oktav yakıt kullanımı yüksek verim sağlar.