Facebook

Sözlük

come before

phrasal verb

Türkçe'si önce gelmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
They are facing a crisis more serious than any which has come before this.
Bundan önceki krizlerin herhangi birinden daha ciddi bir krizle karşı karşıya bulunuyorlar.