Facebook

Sözlük

come down

phrasal verb

Türkçe'si düşmek, yıkılmak, desteklemek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The iron ore melted in the blast furnaces rarely contains more than 65 % iron and sometimes the proportion may come down to 30 %.
Yüksek fırınlarda işlenen demir cevheri nadir olarak %65'ten fazla demir ihtiva eder ve bazen bu oran % 30'a kadar düşebilir.