Facebook

Sözlük

come from

phrasal verb

Türkçe'si -den gelmek, -den kaynaklanmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
A lot of students come from the villages.
Öğrencilerin çoğu köylerden gelir.