Facebook

Sözlük

come to

phrasal verb

Türkçe'si ayılmak,kendine gelmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Entropy is a physical property like temperatureand pressure, and measures how close a systemhas come to reaching stagnant equilibrium.
Entropi sıcaklık ve basınç gibi fiziksel bir özelliktir vebir sistemin durgun dengeye ne kadar ulaştığınıölçer.