Facebook

Sözlük

come up

phrasal verb

Türkçe'si yaklaşmak,ele alınmak,ortaya çıkmak,piyasaya çıkmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
By the time Ali presents his report to the screening committee, others will have come up with better proposals.
Ali tarama kuruluna raporunu sunana kadar, diğerleri daha iyi teklifler öne sürmüş olacaklar.