Facebook

Sözlük

commitment

noun

Türkçe'si bağlılık ,sorumluluk
Tür noun
Örnek Cümle
The key to a successful team is commitment to common goals.
Başarılı bir ekibin anahtarı ortak amaçlara sadakattir.