Facebook

Sözlük

common

adjective

Türkçe'si yaygın, sıradan; ortak
Tür adjective
Örnek Cümle
A common language can be far more useful than a common currency to integrate different economies, as is the case between the US and Canada.
Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında olduğu gibi, farklı ekonomileri bütünleştirmede ortak bir dil, ortak para biriminden çok daha yararlıdır.