Facebook

Sözlük

community

noun

Türkçe'si topluluk, toplum, halk
Tür noun
Örnek Cümle
The Beni-lsrael is a Jewish community of some thousands, known as the White Jewish and found chiefly in Bombay and the coastal towns of south-west India.
Beni-İsrail, Beyaz Yahudiler olarak bilinen ve genellikle Bombay ve Güneybatı Hindistan’ın kıyı kentlerinde bulunan birkaç bin nüfuslu bir Yahudi topluluğudur.