Facebook

Sözlük

comparison

noun

Türkçe'si karşılaştırma
Tür noun
Örnek Cümle
Japan has been slow to ratify many of the most important international treaties by comparison with its other neighbors.
Diğer komşularıyla karşılaştırıldığında Japonya en önemli uluslararası anlaşmalardan birçoğunu onaylamakta yavaştır.