Facebook

Sözlük

complete

adjective

Türkçe'si tam, eksiksiz, bitmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
This, and the risks from other isotopes is sufficient to make the complete cessation of wea-pon testing desirable.

verb

Türkçe'si tamamlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Naturally, the drumbeating and cymbal clanging always seemed to be a complete success.
Doğal olarak davul çalınması ve zil şangırtısı hep tam başarı sağlar görünmüştür.