Facebook

Sözlük

complete

adjective

Türkçe'si tam, eksiksiz, bitmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
The Chinese say this may mean a complete rewriting of their early history.
Bu gösteriyor ki Çinde I.

verb

Türkçe'si tamamlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Even more important than knowledge of the resources of the source language is a complete control of the receptor language.
Kaynak dilin zenginliklerini bilmekten daha önemlisi, alıcı dil üzerinde tam bir denetime sahip olmaktır.