Facebook

Sözlük

completely

adverb

Türkçe'si tamamen
Tür adverb
Örnek Cümle
In order not to cause panic, the authorities didn't publicise anything until the danger was completely over.
Panik yaratmamak için yetkililer, tehlike tamamen geçinceye kadar halka hiçbir şey duyurmadılar.