Facebook

Sözlük

complex

adjective

Türkçe'si karmaşık
Tür adjective
Örnek Cümle
A scientist’s data are not only complex but also frequently incomplete.
Bilim adamının verileri yalnızca karmaşık değildir, çoğu zaman eksiktir de.

noun

Türkçe'si kuruntu
Tür noun
Örnek Cümle
Climate change is one of the most complex changes of our young century.
İklim değişikliği, genç yüzyılın en karmaşık değişikliklerinden birisidir.