Facebook

Sözlük

complex

adjective

Türkçe'si karmaşık
Tür adjective
Örnek Cümle
A scientist’s data are not only complex but also frequently incomplete.
Bilim adamının verileri yalnızca karmaşık değildir, çoğu zaman eksiktir de.

noun

Türkçe'si kuruntu
Tür noun
Örnek Cümle
The topic under discussion was so complex and comprehensive that each speaker exceeded the time allotted to him.
Tartışılan konu o kadar karmaşık ve kapsamlıydı ki her konuşmacı kendisine tanınan süreyi aştı.