Facebook

Sözlük

complicated

adjective

Türkçe'si karmaşık
Tür adjective
Örnek Cümle
The calculations were too complicated to do without using a computer.
Hesaplar bilgisayar kullanmadan yapılamayacak kadar karmaşıktı.