Facebook

Sözlük

concentration

noun

Türkçe'si yoğunluk, yoğunlaşma
Tür noun
Örnek Cümle
The very best approaches to strengthen reminiscence and concentration are the practices of yoga and meditation.
Anımsamayı ve konsantrasyonu güçlendirmek için en iyi yaklaşım, yoga ve meditasyon uygulamadır.