Facebook

Sözlük

concentration

noun

Türkçe'si yoğunluk, yoğunlaşma
Tür noun
Örnek Cümle
The next important issue to improve memory space and concentration could be the electrical power of beneficial considering.
Bellek alan ve konsantrasyonu geliştirmek için bir sonraki önemli konu, yararlı düşünmenin elektriksel güç olabilir.