Facebook

Sözlük

concept

noun

Türkçe'si kavram
Tür noun
Örnek Cümle
The symbols for, and names of, the various numbers have changed but the counting concept remains the same.
Çeşitli sayıların simgeleri ve adlan değişmiştir ama sayma kavramı aynı kalmıştır.