Facebook

Sözlük

concerning

preposition

Türkçe'si ile ilgili
Tür preposition
Örnek Cümle
Overall, the warming of the Earth has become a serious problem concerning scientists, citizens and of course policy-makers.
Kapsamlı olarak, dünyanın ısınması, bilim adamları, vatandaşları ve politikacıları ilgilendiren ciddi bir sorun olmuştur.